Genuin svensk massage

Denna massageform är betydligt tuffare än den mera vanliga klassiska massagen och är således mer djupgående och avancerad. För att massage skall vara effektiv och ge resultat, krävs det att den uppfyller följande tre kriterier.


Ökad genomblödning

Uppnås genom att kroppen provoceras. Effekten är densamma som upplevs om du får en örfil, det uppstår då en rodnad, kroppen svarar således omgående med att skicka dit mera blod. På samma sätt svarar kroppen på genuin svensk massage, genom att öka genomblödningen försöker kroppen hålla tillbaka det tryck och töjning massage ger upphov till.


Töjning

Uppnås genom att massören "fångar" muskeln med tumme eller handlov och töjer muskelvävnaden. Det är en av de stora skillnaderna mellan denna massageform och såkallad "klassisk massage" där man istället arbetar på muskulaturen.


Dränage

Innebär att vävnaden dräneras på slaggamnen och eventuell
vävnadsvätska som bundits i muskelvävnaden.


Om dessa kriterier uppfylls kommer kroppen att svara mycket snabbt, cellandning och PH-värdet kommer att normaliseras som följd av ökad genomblödning, muskelns förmåga att själv kunna uppnå en pumpande effekt ökar till följd av töjningen och lymfsystemets funktion ökar för att ta tillvara de slaggämnen som frigörs genom den ökande genomblödningen.

Hela behandlingen bygger på att man hjälper kroppen att självläka. "Hjälp till självhjälp".